ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ

ФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Изработен е: Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе, приета с Решение по Протокол №5/19.02.2008 г. на Общински съвет - Сунгурларе; допъл. с решение по Протокол №13/02.09.2008 г.; изм. с решение по Протокол №18/30.01.2009г.; изм. с решение по Протокол №32/27.01.2010 г.; изм. с решение по Протокол №45/28.01.2011г., изм. с решение по Протокол №3/28.12.2011г.; доп. с решение по Протокол №27/29.11.2013г.; изм. с решение по Протокол №29/18.12.2013г.; изм. с решение по Протокол №4/22.12.2015г.; доп. с решение по Протокол №16/29.09.2016г.; изм. с решение по Протокол №33/31.10.2017г.; изм. с решение по Протокол №48/31.01.2019г.; изм. с решение по Протокол №54/01.08.2019г. На основание чл. 26, ал. З и ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, можете в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по представения проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа, в деловодството но Община Сунгурларе, както и на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Срокът, предвиден за предоставяне на становища и предложения по проекта е определен на 14 дни, защото изменението засяга единствено промяна в годишния размер на данъка върху недвижимите имоти, който следва да влезе в сила, считано от 01.01.2043г. Предложението налага промяна в текста на чл. 15, като други изменения или допълнения в наредбата не се предлагат.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:


Проект на Наредба

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

8470 Сунгурларе, Бургас

ул.Георги Димитров - 2

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗАСЕДАНИЯ НА ЖИВО