ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ

ФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Изработен е: Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Сунгурларе, приета с Решение по протокол № 35/21.12.2017г. година на Общински съвет гр.Сунгурларе.
На основание чл. 26, ал. З и ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, можете в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по представения проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа, в деловодството но Община Сунгурларе, както и на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Срокът, предвиден за предоставяне на становища и предложения по проекта е определен на 14 дни, защото изменението засяга единствено промяна в годишния размер на таксата за битови отпадъци, който следва да влезе в сила, считано от 01.01.2024г. Предложението налага промяна в Приложение по чл. 19, ал. 2 и Приложение по чл. 19, ал.
1, като други изменения или допълнения в наредбата не се предлагат.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:


Проект на Наредба

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

8470 Сунгурларе, Бургас

ул.Георги Димитров - 2

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗАСЕДАНИЯ НА ЖИВО