ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ

ФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ

ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - МАНДАТ 2023-2027г.

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 23.11.2023 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Сунгурларе, мандат 2023 – 2027 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за община Сунгурларе. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес – гр. Сунгурларе, ул. „Георги Димитров“ № 2, в деловодството на Общински съвет – Сунгурларе или на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
СПРАВКА СЪГЛАСНО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Правилник ОС Сунгурларе - проект 2023

Мотиви

Предложение

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

8470 Сунгурларе, Бургас

ул.Георги Димитров - 2

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗАСЕДАНИЯ НА ЖИВО