Контакти

ФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ

АРХИВЕН САЙТ НА МАНДАТ 2019-2023

http://2019-2023-obs.sungurlare.org/

Адрес за кореспонденция:

8470 Сунгурларе

ул.Георги Димитров - 2

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление в дадена община. Общината е единица на местното самоуправление, ролята на която е да гарантира благосъстоянието на жителите в даденото населено място. Жителите избират кмета и общинските съветници през определен период от време. По силата на своя характер, състав и компетентност общинският съвет приема решения, утвърждава правилници, наредби и инструкции.

В България Общинският съвет:

  • определя политиката за изграждане и развитие на общината;
  • избира и освобождава кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление (Пловдив и Варна);
  • приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол, приема отчета за изпълнението му;
  • определя размера на местните такси;
  • приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
  • приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя правомощията на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;;
  • създава райони и кметства;
  • приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
  • решава различни други въпроси.

Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити – граждани могат да присъстват на тях, да отправят питания, становища и предложения. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

8470 Сунгурларе, Бургас

ул.Георги Димитров - 2

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗАСЕДАНИЯ НА ЖИВО