Декларации по чл.12 т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата заемащи публична длъжност в Общински съвет-Сунгурларе

ХАЛИЛ СЕЙДААХМЕД АХМЕД

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

ЖИВКО ПЕНЧЕВ АЛАДЖОВ

ИРЕНА ИВАНОВА ВОДЕВА

ФИКРЕТ БАЙРЯМАЛИ МЕХМЕД

РЕМЗИ ЕРЕДЖЕБ АЛИ

КИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

СОНЯ СТОЙКОВА АНГЕЛОВА

ПЕТЪР ГОСПОДИНОВ ДИНЕВ

ИВАН ЧАНЕВ ЧАНЕВ

ВАЛЕНТИН ЯНЧЕВ СЛАВОВ

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ТЕРЗИЕВ

СВЕТЛИН ПЕЙКОВ ПЕЙКОВ

БИСЕР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ДАРИНА РАДЕВА ЧАКЪРОВА

ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ ПАНДЕЛИЕВ