СПИСЪК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ В ОЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА
Председател Таня Василева
Зам.председател Фикрет Мехмед
Член Дарина Чакърова
Член Иван Чанев
Член Васил Панделиев
Член Петър Динев
КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВА, ИКОНОМИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И АГРАРНА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Председател Соня Ангелова
Зам.председател Таня Василева
Член Николай Терзиев
Член Фикрет Мехмед
Член Васил Панделиев
КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,ОКОЛНАТА СРЕДА, ГОРИ И ТРАНСПОРТ
Председател Петър Динев
Зам.председател Валентин Славов
Член Ирена Водева
Член  
Член Ремзи Али
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Председател Дарина Чакърова
Зам.председател Байрямали Сюлейман
Член Живко Аладжов
Член Кина Христова
Член Бисер Атанасов
КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Председател Бисер Атанасов
Зам.председател Живко Аладжов
Секретар Байрямали Сюлейман