Доклад относно Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Сунгурларе към 31.12.2017г.

Доклад за изпълнението на Плана за финансово оздравяване за периода 01.2017г. - 12.2017г.

Проект на Одитен доклад на Сметната палата № 0400203318

Приложения