Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет на Община Сунгурларе