ПРОЕКТ - ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ