ПРОЕКТ Наредба за разпореждане с общински жилища

Мотиви