Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 192/07.02.2020 г. по Административно дело №2562/2019г. постановено от Административен съд-Бургас,  

ОТМЕНЯ  по протест на прокурор в Окръжна прокуратура-Бургас, разпоредбите на чл.3, чл.40 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Сунгурларе и параграф 2, ал.1 от ДР на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Сунгурларе, приета с Решение №8 от 30.05.2012 на Общински съвет-Сунгурларе, като незаконосъобразни.

               

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                ХАЛИЛ АХМЕД