На основание чл. 31 ал. 2 от Правилника за организацията на Общинския съвет на Община Сунгурларе,  свиквам ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ИЗВЪНРЕДНО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе  на01.08.2019г./четвъртък/ от 16:0.      

                        

  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1.    Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно :Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 10 съдебни заседатели за Районен съд Карнобат.

 

2.    Разглеждане на предложение  от Халил Ахмед – Председател на Общински съвет Сунгурларе, относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе.

 

                            Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.

 

 

 

 Председател ОбС:     /п/

                              /Халил Ахмед/