С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 2304/07.12.2018г. по Адм.дело №1335/2018г., постановено от Административен съд-Бургас,  отменя Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сунгурларе.

 

Председател на ОбС-Сунгурларе: /п/

                                                               ХАЛИЛ АХМЕД