Уведомление

Уведомление

ПИСМО ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС

ПИСМО ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС

Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Справка

Съобщение

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 1855/24.11.2021 г.

Прочети още...

Съобщение

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 1686/03.12.2020 г.

Прочети още...

Съобщение

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 192/07.02.2020 г. по Административно дело №2562/2019г. постановено от Административен съд-Бургас,  

Прочети още...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 253/14.02.2020 г.

Прочети още...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет – Сунгурларе оповестява, че с Решение № 1813/31.10.2019г. по Адм.дело №1991/2019г.

Прочети още...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СПРАВКА

 

за постъпилите предложения относно Проект заПравилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Сунгурларе

Прочети още...