Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

Покана за дванадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

 
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ДВАНАДЕСЕТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 30.09.2020 година  (сряда) от 15:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, при следния   
 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д :
Прочети още...