Заседания

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Покана

ПОКАНА ЗА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Покана

ПОКАНА ЗА ДВАДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Покана