Решения

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023