РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2020 г.


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  от Протокол № 12 от проведеното на 30.09.2020 година заседание