Решения

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2020г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 15

от проведеното на 22.12.2020 година заседание

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТЕРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 26.11.2020г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 14

от проведеното на 26.11.2020 година заседание

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 12.10.2020 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 13

от проведеното на 12.10.2020 година заседание

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 14.08.2020 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 11

от проведеното на 14.08.2020 година заседание

Прочети още...