Решения

на Общински съвет Сунгурларе - мандат 2019-2023

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСЕМНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.04.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 18

от проведеното на 09.04.2021 година извънредно заседание

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.03.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 17

от проведеното на 04.03.2021година заседание

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2021 г.

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 16

от проведеното на 03.02.2021 година заседание

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2020г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 15

от проведеното на 22.12.2020 година заседание

Прочети още...

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТЕРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 26.11.2020г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 14

от проведеното на 26.11.2020 година заседание

Прочети още...