ПРОЕКТ Наредба за разпореждане с общински жилища


ПРОЕКТ Наредба за разпореждане с общински жилища

Мотиви